Opmetingen – grensbepalingen

foto opmetingsplan1opmetingen ten behoeve van verkoop, splitsing, grensbepaling,…

Opmeting bestaande toestand gebouwen

plan website gebouwopmetingen van gebouwen voor architecten, studiebureaus, …

Plaatsbeschrijvingen

IMG_2714Een gedetailleerde tekstuele beschrijving aangevuld met voldoende foto’s.

Uitvoeringen:

* Voor aanvang en bij einde huur  van een woning of  industrieel pand.

* Voor aanvang  en einde werken van woningen, industriële panden, openbaar domein,…

Deformatie- en zettingsmetingen

foto zettingsmetingenNauwkeurige metingen tot 0.1mm om zettingen en deformaties te monitoren tijdens saneringen, werken,…

Verkavelingen

verkavelingOpstellen en aanvragen van verkavelingsvergunning al dan niet met wegeniswerken. Samenwerking met de opdrachtgever vanaf de eerste  bespreking tot de volledige realisatie.

Uitzetwerk

DSC03105om_2Diverse uitzetwerkzaamheden voor diverse werkzaamheden:

* uitzetten van woningen

* infrastructuurwerken (buggen, viaducten, tunnels, …)

* …

Schattingen

IMG_2715waardebepalingen van gronden, woningen en andere onroerende goederen

Uitzetwerk

DSC03105om_2Diverse uitzetwerkzaamheden voor diverse werkzaamheden:

* uitzetten van woningen

* infrastructuurwerken (buggen, viaducten, tunnels, …)

* …